شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با بیماریهای نخود بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با بیماریهای نخود

بیماریهای نخود

بیماریهای نخود   ترجمه و گردآوری:   مهندس رضا قادری – مهندس محمد قاسمی – مهندس هانا پرهیزگار     مقدمه   نخود با نام نخود بنگالی و حدود ۳۰ اسم رایج دیگر، یکی از گیاهان خانواده حبوبات میباشـد کـه دو تیپ اصلی آن به طور عمده پرورش داده میشوند . تیپ کابلی دارای دانه های سفیدرنگ بزرگی بـوده کـه…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با بیماریهای نخود
error: عدم امکان کپی مطالب