شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با بیماریهای برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با بیماریهای برنج

سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج     مقدمه اهمیت اقتصادی برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک کشور بر کسی پوشیده نیست. از مهمترین عوامل خسارتزای برنج، قارچهای بیماریزا میباشند. بیماری سیاهک دروغی برنج ناشی از قارچ Ustilaginoidea virens به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار میدهد. با وجود اینکه بیماری سیاهک دروغی برنج، در گروه بیماریهای…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با بیماریهای برنج
error: عدم امکان کپی مطالب