شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با افات درختان میوه دانه دار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با افات درختان میوه دانه دار

کرم به

کرم به - Euzophera bigella Zeller . (Pyralidae) مشخصات آفت کرم به عرض حشره با بالهای بـاز ۱۶ تـا ۱۹ و طـول آن ۸٫۵  تـا ۹٫۵ میلی متـر اسـت. بالهای رویی خاکستری رنگ با نوار های عرضی روشن که شـکل و آرایـش آنهـا بـه شناسایی این حشره کمک میکند . تخم بیضوی است و در محـل اتـصال به محل تخم…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با افات درختان میوه دانه دار
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها