شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با افات خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با افات خرما

سرخرطومی حنایی خرما

سرخرطومی حنایی خرما (  سوسک حنایی خرما  ) Rhynchophorus ferrugineus Oliv (Col., Curculionidae)     مشخصات شش گونه سرخرطومی به عنوان آفت خرما در جهان شناسایی شـده انـد کـه دوگونـه بیش از بقیه از اهمیت اقتصادی برخوردارند. سرخرطومی حنایی خرمـا فعـلا در ایـران در بخش مرکزی سراوان و روستاهای مجاور فعالیت دارد. این آفت در سالهـای اخیـر وارد کشور گردیده…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با افات خرما
error: عدم امکان کپی مطالب