شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل فنی زراعت جو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل فنی زراعت جو

جو (قسمت اول)

دستورالعمل فنی زراعت جو مقدمه: جـــو گیاهی است مقاوم به شرایط دشوار محیطی و در تمام اقلیمهاي آب و هوایی کشور قابل رشد می باشد. در ایران، سابقه زراعت این محصول بسیار طولانی است و اکثر کشاورزان با شرایط کشت و کار آن آشنایی دارند. کمبود آب ، وجود دیمزارها، اراضی و آب هاي نامتعارف در کشور زمینه را براي…

  • خانه
  • دستورالعمل فنی زراعت جو
error: عدم امکان کپی مطالب