شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددرخت بلوط بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: درخت بلوط

دلایل خشکیدگی بلوط

دلایل خشکیدگی بلوط و راه حلها   مســاحت جنگلهــای ایــران حــدود ۱۴ میلیــون هکتــار (ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است . ایـران از نظـر پوشـش جنگلـی جــزو کشــورهای کــمپوشــش میباشــد (ســازمان خواربــار و کشــاورزی) . مساحت جنگلهای زاگرس حدود ۶ میلیون هکتار(ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است و از نظر قدمت جنگلهای زاگرس قدیمیترین جنگلهـای بلـوط…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها