شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدداشت سيب زميني بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: داشت سيب زميني

سیب زمینی (قسمت ششم)

انبار داري غدد سيب زميني زنده هستند. بنابراين و براي اينكه كميت و كيفيت غدد حفظ گردد، لازم است غدد در شرايط مساعدي نگاه داري شوند. غدد اكسيژن هوا را مصرف نموده و توليد گاز كربنيك و حرارت مي نمايند. ميزان تنفس با افزايش دما زياد مي شود. افزايش دما سبب رشد جوانه ها نيز مي گردد. غدد نابالغ و…

سیب زمینی (قسمت پنجم )

آفات و بيماريها روشهاي مختلفي براي كنترل بيماريها و آفات موجود است .چون اغلب اين روشها به تنهايي كنترل مناسبي را به دست نمي دهد ،لازم است تركيبي از روشهاي مختلف به كار گرفته شود. روشهاي موجود عبارتند از: • عمليات زراعي: كه شامل 1-خاك ورزي ، كاشت و پشته بندي 2- تهيه غده بذري3- زه كشي و آبياري 4-…

سیب زمینی (قسمت چهارم )

مراحل رشد: در سيب زميني ، تراكم ساقه هوائي اصلي در واحد سطح اهميت دارد. اين تراكم توسط ظرفيت توليدي محيط، رقم، قدرت رشد و توليد هر ساقه و هدف توليد تعيين مي گردد. تراكم ساقه هوائي در واحد سطح تابعي از تعداد جوانه اي كه روي غده رشد مي كند و فاصله كاشت دو غده مي باشد. بنابراين چنانچه…

سیب زمینی (قسمت سوم )

تاريخ كاشت سيب زميني بقاياي ظريفي دارد كه مدتي قبل از برداشت توسط دستگاههاي مكانيكي از نزديك سطح زمين قطع و خرد مي شوند. بنابراين ، بقاياي گياهي سيب زميني دركشت محصول بعدي ايجاد اختلال نمي نمايد. به علاوه در هنگام برداشت، خاك تا عمق 15 تا20 سانتي متري شكافته و باز مي شود. اين عمليات وضعيت مناسبي براي كاشت…

سیب زمینی (قسمت دوم )

سازگاري سيب زميني در اكثر نواحي جهان و در محدوده عرض جغرافيائي 65 درجه شمالي تا 45 درجه جنوبي و ازسطح دريا تا ارتفاع بيش از 3500 متر از سطح دريا ( بسته به عرض جغرافيايي) مورد كشت قرار مي گيرد.سيب زميني تقريبا در تمام نواحي ايران و تا ارتفاع حدود2500 متر از سطح دريا (بسته به عرض جغرافيايي)كشت مي…

error: عدم امکان کپی مطالب