شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدداده ای آماری بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: داده ای آماری

دانلود کتاب آموزش جامع LINQ

  LINQ مختصر کلمه Language Integrated Query بوده و یک زبان برای تقاضا از هر گونه مجموعه داده (بانک اطلاعاتی، آرایه‌ها، Xml و…) می‌باشد. این زبان بسیار شبیه زبان SQL بوده و با زبان‌های C# و Vb.NET قابل پیاده سازی است. هدف اصلی خلق LINQ ارائه یک زبان یکتا جهت تقاضا، برنامه ریزی و فیلتر کردن اطلاعات ذخیره شده در…

error: عدم امکان کپی مطالب