شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدحشرات پارازیته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: حشرات پارازیته

استفاده از حشرات مفید علیه آفات گلخانه ( قسمت اول )

  فهرست مطالب عنوان صفحه 1- حشرات مفید توصيه شده علیه مگسهاي سفيد ..................................................................3 1-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus..............................................................3 2-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Encarsia formosa ........................5 3-1- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa ..................................................................6 4-1 - زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa.......................7 5-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus............................................................8 6-1- زنبورهاي پارازیتوئید Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus................10 7-1- بالتوري Chrysoperla carnea........................................................................11…

کفش دوزک هفت نقطه ایی

کفش دوزک هفت نقطه ای کفشدوزک 7 نقطه ایی یا c-7 در مبارزات بیولوژیک اهمیت فوق العاده ایی دارند. لارو و حشرات بالغ از انواع Aphids ، شپشک ها( Soft-scale Mealy bugs ) ، پسپل ها، Spider mites ، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه می کنند.  حشره کامل: نسبتاً بزرگ و به طور 8 ـ 5/5 میلی متر،…

error: عدم امکان کپی مطالب