شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدجو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: جو

زراعت جو ( قسمت دوم )

جو ( قسمت اول ) مبارزه با آفات، بیماریها و علفهاي هرز در مزارع جو آفات مهمترین آفت که سطح وسیعی از مزارع استان را هر ساله دچار خسارت میکند، آفت سن میباشد که هر ساله در اوایل بهار از کوه پرواز و در مزارع جو ریزش میکند. سن مادر با تغذیه شیرة بوته جو موجب خشک شدن ساقه مرکزي…

error: عدم امکان کپی مطالب