شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتغذیه چغندرقند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تغذیه چغندرقند

کوددهی چغندرقند و کمبود عناصر غذایی در چغندرقند (قسمت دوم )

کوددهی چغندرقند و کمبود عناصر غذایی در چغندرقند عناصر پر مصرف یا ماکروالمنت نیتروژن و نقش آن نیتروژن جزئی از مهم ترین مولکول های مواد آلی آمینو اسیدها، پروتئین و اسیدهای نوکلئیک است و سوخت و ساز و به طور کلی زندگی گیاه به آن بستگی دارد. همچنین تولید و فعالیت آنزیم های مختلف، که همه از مواد پروتیینی اند…

error: عدم امکان کپی مطالب