شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتغذیه پسته دراردیبهشت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تغذیه پسته دراردیبهشت

تغذیه پسته و توصیه کودی باغات پسته

تغذیه پسته و توصیه کودی باغات پسته مقدمه گیاه پسته نیز مانند سایر گیاهان برای رشد و تولید مطلوب به عناصر غذایی مختلف کم نیاز و پرنیاز احتیاج دارد. این عناصر علاوه بر تامین رشد گیاهی، روی مقاومت درخت به خشکی، شوری، آفات و بیماریها و خواص کیفی و کمی میوه اثر دارد و همچنین روی عکس العمل گیاه به…

  • خانه
  • تغذیه پسته دراردیبهشت
error: عدم امکان کپی مطالب