شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتغذیه بوقلمون بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تغذیه بوقلمون

پرورش بوقلمون

تاریخچه پرورش بوقلمون بوقلمون بزرگترین و سنگینترین پرنده خانگی است . برخی مبدا اصلی این پرنده را آمریکای شمالی و مرکزی ذکر می کنند و برخی دیگر ساکنین مکزیکو یعنی سرخپوستان آزتک و مایا را مسئول اهلی شدن آن می دانند درسال ۱۵۸۱ پس از کشف مکزیک بوقلمون به آن کشور وارد شد و سپس در سال ۱۵۲۴ بوقلمون اهلی…

error: عدم امکان کپی مطالب