شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای پنبه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای پنبه

بیماری پوسیدگی ریشه پنبه

بیماری پوسیدگی ریشه پنبه   Cotton root rot Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [anamorph] Domain:Eukaryota Kingdom:Fungi Phylum:Ascomycota Class:Pezizomycetes Family:Rhizinaceae نام های مترادف : Phymatotrichum omnivorum Duggar [anamorph] Ozonium omnivorum Shear [anamorph] Ozonium auricomum Pammel [anamorph] Hydnum omnivorum Shear [teleomorph] نام عمومی بیماری : soft rot of cotton Texas root rot of cotton grapevine Texas root rot cotton root rot cotton soft…

بیماری سوختگی باکتریایی پنبه

بیماری سوختگی باکتریایی پنبه مقدمه بیماری سوختگی باکتریایی پنبه یا بلایت باکتریایی پنبه از بیماریهای مخـرب پنبه اسـت. علائم بیماری سوختگی باکتریایی پنبه در تمام مناطق پنبـه کاری دنیـا قابل مشـاهده اسـت. تمام قسـمتهای فوقانی گیـاه تحت تأثیر بیمـاری قرار می گیـرد و تخمیـن خسـارت ناشـی از بیماری را مشـکل میکنـد. این امر در مـرگ گیاهچه و کاهش درصد سـبز…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها