شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای جالیز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای جالیز

بیماریهای سبزی و صیفی جات ( قسمت دوم )

بیماریهای سبزی و صیفی جات ( قسمت دوم )     در قسمت اول بیماریهای سبزی و صیفی جات به بررسی بیماریهای قارچی و تعدادی از بیماریهای باکتریایی ویروسی سبزیجات و صیفی جات پرداختیم . در این قسمت ادامه بیماریهای ویروسی و بیماریهای فیزیولوژیک و سایر عوامل بیماریزا را بررسی خواهیم کرد . ویروس لکه اي گوجه فرنگی    …

error: عدم امکان کپی مطالب