شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبهینه کردن مصرف آب در مزارع بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بهینه کردن مصرف آب در مزارع

مصرف بهینه آب در روش آبیاری کرتی و نواری

بهینه سازي مصرف آب در روشهاي کرتی و نواري مقدمه و اهمیت موضوع در شـــرایط افـــت کمـــی و کیفـــی منـــابع آب در بـــسیاري از نقـــاط کـــشور، تاکیـــد سیاستگذاران آب کشاورزي (به عنوان بزرگترین بخش مصرفکننده آب) بـر اصـلاح و ارتقاي روشهاي آبیاري در مزرعه به منظور صـرفه جـوئی و اسـتفاده بهینـه از ایـن نهـاده بـا ارزش، امري ضروري و بدیهی…

  • خانه
  • بهینه کردن مصرف آب در مزارع
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها