شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبهترین رو کود دهی در گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بهترین رو کود دهی در گندم

تغذیه گندم ( قسمت سوم )

قسمت دوم تغذیه گندم را ازینجا بخوانید 1 – 1 – 3 - تناوب زراعی و کود سبز: از آنجـا کـه عملکـرد گیاهـان زراعـی ناشـی از برآینـد اثـرات فیزیکـی، بیولـوژیکی و مـدیریتی سیستمهاي زراعی است، انتخاب یک تناوب مناسب با تأکید بر جنبه هاي حفاظت محیط زیست براي هـر منطقه شرط اصلی افزایش بهره وري در دراز مدت خواهد بـود.…

  • خانه
  • بهترین رو کود دهی در گندم
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها