شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبسترهای کشت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بسترهای کشت

ورمی کمپوست از تولید تا مصرف

ورمی کمپوست از تولید تا مصرف مقدمه سالیانه میلیونها تن زباله های آلی دفن و یا سوزانده میشود و علاوه بر این که مشکلات زیست محیطی فراوانی را بوجود میآورد، هزینه های کلانی صرف حمل، دفن و یا سوزاندن زباله میشود . در روش دفن زباله، علاوه برمشکلات و خطرات ورود نیترات و سایر مواد آلاینده به آبهای زیرزمینی، اشغال…

error: عدم امکان کپی مطالب