شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبرداشت نارنگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: برداشت نارنگی

برداشت , انبارداری و عرضه نارنگی

برداشت , انبارداری و عرضه نارنگی   مقدمه ایران یکی از کشورهای مهم در تولید برخی محصولات باغی چون مرکبات است. نارنگی یکی از مهمترین محصولات باغی است که در استانهای شمالی و جنوبی کشور تولید میشود. نارنگیها گروه (گونه) متنوعی شامل ساتسوما، کلمانتین و تانجرینها با مشخصه پوست نازکی و سهولت در پوستگیری هستند که به دلیل راحتی در…

error: عدم امکان کپی مطالب