شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانگلهای دام بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انگلهای دام

راههای پیشگیری و مبارزه با انگلهای خارجی دام

انگلهای دام و راههای مبارزه با انها انگلهای خارجی نوعی از حشره ها هستند که در گروه بندپایان قرار می گیرند . پیشگیری و مبارزه با آنها از این رو قابل اهمیت می باشد که :  1- این حشره ها می توانند خیلی زود تولید مثل نمایند و جمعیت آنها در مدت کوتاهی به سرعت افزایش می یابد . 2-…

error: عدم امکان کپی مطالب