شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانواع نهال بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انواع نهال

انواع نهال گردو

✅ 1 -نهال گردو اسرائیلی : گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد از نظر صرفه اقتصادی به صرفه بوده زیرا یک سال بعد از کاشت در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوای درختان بارور شده و گردو میدهد . ✅2 -نهال گردو محلی تویسرکان : گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد ،ارتفاع ان به بیش…

error: عدم امکان کپی مطالب