شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانواع سمپاش ها بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انواع سمپاش ها

آموزش گام به گام کالیبراسیون سمپاش

آموزش گام به گام کالیبراسیون سمپاش هدف از کالیبراسیون عبارت است از: تنظیم سمپاش برای جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات آن بر محیط زیست و کاربران سمپاشی توزیع یکنواخت سم در سطح مزرعه و جلوگیری از گیاه سوزی و کنترل عوامل خسارت زا کاهش زمان سمپاشی و جلوگیری از تکرار آن و کاهش هزینه سمپاشی تنظیم میزان آب…

انواع سمپاش و روش صحیح سمپاشی

انواع سمپاش و روش صحیح سمپاشی مقدمه همگان از آثار منفی مصرف سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آن اطلاع دارند، و به نقش مؤثر آفتکش های شیمیایی در مبارزه با آفات و اهمیت اقتصادی آن در تولید محصولات کشاورزی نیز اذعان دارند. به این خاطر نه تنها از میزان تولید سموم گیاهی در جهان کاسته نشده، بلکه همواره با…

error: عدم امکان کپی مطالب