شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانواع سرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انواع سرما

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت دوم )

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت اول ) انواع سرما Radiative یخبندان تابشی    در شبهای آرام که وزش باد وجود ندارد و آسمان صاف و غیر ابری است ، حرارت زمین با طول موج بلند متصاعد میشود و بعلت عدم وجود موانعی که سبب برگشت آن به زمین شوند منجر به سرد شدن هوای مجاور…

سرمای بهاره ، نیاز سرمایی و روشهای کنترل آن ( قسمت اول )

نیاز سرمایی درختان پسته خزان دار هستند و همانند سایر درختان میوه خزان دار برگهایشان در طول فصل پاییز ریزش کرده و وارد یکی از مراحل نموی خود که اصطلاحاً "رکود" نامیده میشود می گردند. با پیشرفت فصل سرما درختان وارد مرحله بعدی که اصطلاحاً " استراحت" نامیده می شود می گردند. در طول فصل استراحت آنها قادر به رشد…

error: عدم امکان کپی مطالب