شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانواع بیماریهای برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انواع بیماریهای برنج

بیماریهای باکتریایی برنج و نماتد برگ خوار برنج

بیماریهای باکتریایی بیماریهای باکتریایی برنج در سه گروه اصلی به نام بیماری های گیاهچه ،غلاف و دانه ،بیماریهای برگ و ریشه و ساقه طبقه بندی می شوند. بیماری های گیاهچه به وسیله گونه از جنسPseudomonasو بیماریهای برگ به وسیله دو جنس Xanthomonasو یبماریهای ریشه و ساقه به وسیله گونه از جنس Erwiniaایجاد می شود. بیماریهای گیاهچه ،غلاف و دانه این…

  • خانه
  • انواع بیماریهای برنج
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها