شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدانرژی خورشیدی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: انرژی خورشیدی

استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی

استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی در راستای توسعه معماری پایدار چکیده در دنیای مدرن ، مسأله بحران انرژی و سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم و بحث انگیزی اسـت . انسـان امروزی با عدم توجه به قوانین معماری بومی و اقلیمی و سیستم های غیر فعال خورشیدی علاوه بر مصرف زیاد منابع انرژی و سوخت های فسیلی، سبب…

error: عدم امکان کپی مطالب