شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداصول تغذیه صحیح گوجه فرنگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اصول تغذیه صحیح گوجه فرنگی

تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای ( قسمت اول)

دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گوجه فرنگی گلخانه ای   مدیریت تغذیه گوجه فرنگی در گلخانه     مقدمه   لــزوم بهره برداری بهینه از منابع خــاک و به خصوص آب طی سالهای اخیر، توسعه کشتهای گلخانه ای را در اولویت قرار داده است. با توجه به هزینه بالای احداث و نگهداری گلخانه، توجه به مســایل تغذیه گوجه فرنگی…

  • خانه
  • اصول تغذیه صحیح گوجه فرنگی
error: عدم امکان کپی مطالب