شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداصلاح PH خاک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اصلاح PH خاک

اصلاح اسیدیته خاک در باغ های چای

روش اصلاح اسیدیته خاک در باغ های چای اسیدیته یا پی اچ خاک به میزان اسیدی یا ترش بودن خاک پی اچ می گویند. پی اچ مناسب خاک برای باغ چای بین 4.5 تا 5.5است. خاک باغ های چای در اثر مصرف کود اوره و بارندگی های فصلی به مرور اسیدی یا ترش می شود که باعث کاهش پی اچ…

error: عدم امکان کپی مطالب