شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداسکلرانشیم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اسکلرانشیم

مرفولوژی بافتهای گیاهی -قسمت دوم

محافظ : جهت محافظت از اندامهاي گياهي در قشر خارجي گياه تشكيل مي شود و بردونوع است: 1- اپيدرم : بافت محافظي كه اندامهاي گياه را دررشد نخستين مي پوشاند. 2- پريدرم : پوشش اندامها را در ساختمان پسين تشكيل مي دهد . اپيدرم ( Epidermis ) معمولاً از يك لايه سلول تشكيل شده است و منشاء آن از فعاليت…

error: عدم امکان کپی مطالب