شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداستخرهای پرورش میگو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: استخرهای پرورش میگو

آموزش پرورش و تولید میگو

نکاتی در مورد پرورش میگو و بیماریهای آن   مقدمه نقش و جایگاه آبزیان در رژیم غذایی از گذشته حائز اهمیت بوده و امروزه آبزیان بعنوان یکی از منابع پروتئینی (پروتئین سفید ) مورد توجه انسان قرار گرفته و با کشف عوارض منفی ناشی از مصرف پروتئین های حیوانی قرمز به مصرف هرچه بیشتر آنها روی آورده است.از طرف دیگر…

  • خانه
  • استخرهای پرورش میگو
error: عدم امکان کپی مطالب