شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدارقام موز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: ارقام موز

کاشت و پرورش موز

تاریخچه و پراکنش موز در جهان موز یکی از قدیمیترین گیاهانی است موطن اصلی آن بدرستی روشن نیست ولی حکاکی هایی از درخت موز بر روی سنگها و غارهای هندوستان یافت شده است . باستان شناسان موطن اصلی آن را جنوب شرقی آسیا می دانند این گیاه از دو راه در سایر ممالک دنیا منتشر شده است یکی از راه…

error: عدم امکان کپی مطالب