شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدارقام شبدر بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: ارقام شبدر

البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی

دستورالعمل کاشت،داشت و برداشت البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی   مقدمه شبدر لاکی (clover Crimson (گیاهی یکساله ، دگرگشن و دارای فرم ایستاده است کـه بیشـترین  رشدش در اوایل بهار می باشد. نام علمـی آن.L incarnatum Trifolium و از خـانواده لگومینـوز ، بومی جنوب غربی آسیای صغیر تا نواحی اروپا است . در حال حاضربه عنوان کود سبز و…

error: عدم امکان کپی مطالب