شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداثرات مطلوب و نامطلوب گیاهان تراریخته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اثرات مطلوب و نامطلوب گیاهان تراریخته

بررسی جنبه های محتلف گیاهان تراریخته

بیوتکنولوژی ، محیط زیست و گیاهان تراریخته   چکیده: بیوتکنولوژی با روش های عمدتاً مهندسی ژنتیک، انقلاب سبزی را برای غلبه بشر بر گرسنگی و فقر غذایی بنیان  نهاده است . دانشمندان با دستکاری ژنهای یک گیاه، گونه ای از آن را بوجود می آورند که نسبت به گونه طبیعی، محصول بیشتری تولید می کند، یا برخی ویتامین ها و…

  • خانه
  • اثرات مطلوب و نامطلوب گیاهان تراریخته
error: عدم امکان کپی مطالب