شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفتابسوختگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفتابسوختگی

آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه انار

آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه درختان انار و راههای کنترل آن خلاصه خشکیدگی تنه وسر شاخه، مهمترین عامل خسارتزای درختان انار محسوب میگردد. در اثر تابش مستقیم آفتاب روی قسمتهای آفتابگیر تنه و سرشاخه های درختان انار، پوست از بین رفته، متورق شده و از چوب جدا میگردد. زردی، کم برگی، پژمردگی، ریزش برگ و کوچک ماندن میوه از جمله…

error: عدم امکان کپی مطالب