2017-04-29
مهمترین آفات انباری گندم

مهمترین آفات انباری گندم

مهمترین آفات انباری گندم در کشور   شپشه گندم Sitophilus granarius (Col.; Curculionidae) این آفت بنابر گزارشهای رسمی از بیشتر شهرهای ایران گزارش شده اسـت. حـشرات کامل به طول 3 تا 4 میلیمتر به رنگ قهوه ای تیره و بدون نقاط قرمز رنگ روی بـالپوشهـا […]
2017-01-11
Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla Mg (Dip.Chloropidae)   شکل شناسی   حشره کامل مگس گندم  1.3 – 2.4 میلیمتر طول دارد.سر و تمام ضمائم آن و تمام سینه متمایل به سیاه است.شکم در  یک سوم ابتدائی قهوه ای مایل به زرد و در دوسوم انتهائی تیره […]
2017-01-11
Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix Wheat Stem Maggot (Dip.Chloropidae)   لارو این مگس پس از رشد کامل 8ـ6 میلیمتر طول دارد و هر دو انتهای بدنش باریک و رنگ آن سبز روشن است. حشره کامل به رنگ تیره است. روی سطح فوقانی سر مگس نقشی […]
2017-01-10
پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea

پروانه خوشه خوار گندم

پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea F Parastichtis basilinea F نام انگلیسی Rustic shoulder,Knot moth,Wheat cutworm (Lep. Noctuidae)     شکل شناسی طول پروانه خوشه خوار گندم ( Hadena basilinea )  40 – 45 میلی متر و رنگ آنمعمولا زرد خاکستری میباشد . بالهای رویی دارای […]
2017-01-09
Cephus pygmeus L

زنبور ساقه خوار گندم

زنبور ساقه خوار گندم Cephus pygmeus L. نام انگلیسی : European wheat stem sawfly (Hym. Cephidae) شکل شناسی حشره کامل زنبور ساقه خوار گندم جثه ای کوچک و باریک به طول 8 – 12 میلیمتر دارد. رنگ عمومی بدن سیاه براق بوده  به استثنای لبه […]
2017-01-09
Porphyrophora tritici Bodenhimer

شپشک ریشه گندم

شپشک ریشه گندم Porphyrophora tritici Bodenhimer Syn. Margaroides tritici (Hom. Margarodidae ) شکل شناسی Porphyrophora tritici شکل بدن حشره ماده کامل شپشک ریشه گندم ، بیضی شکل و نسبتا مسطح و به رنگ قرمز ارغوانی تیره می باشد. اندازه متوسط آن 3.09 * 4.96   میلیمتر […]
2017-01-06
Haplothrips tritici

تریپس گندم Haplothrips tritici

تریپس گندم Haplothrips tritici نام انگلیسی : Wheat thrips ( Thysanoptera , phalaeothripidae )     تریپس گندم یکی از آفات مهم مکنده در بسیاری از نقاط کشور اسـت. در فـصل بهـار حشرات ریز قرمز رنگی لابلای دانه های سبز خوشه گندم دیده می شوند […]
2017-01-04
Diuraphis noxia(kurdjumov)

شته روسی گندم

شته روسی گندم Diuraphis noxia(kurdjumov) Syn.   Brachycolus noxius Mord نام انگلیسی : Russian wheat aphid (Hom.Aphididae) شته روسی گندم ( Diuraphis noxia ) از آفات مهم گندم و جو بوده و بومی نواحی جنـوب شـوروی سـابق، ایران، افغانستان و کشورهای واقع در ناحیه مدیترانه است. این […]
2017-01-03
Petrobia latens Muller

کنه قهوه ای گندم

کنه قهوه ای گندم Petrobia latens Muller نام انگلیسی : ( Brown wheat mite ( Stone mite (Acari , Tetranychidae) شکل شناسی کنه قهوه ای گندم کنه قهوه ای گندم ( Petrobia latens Muller ) نسبتاً درشت بوده وبا چشم غیر مسلح قابل رؤیت است ورنگ […]
2017-01-02
Schizaphis graminum Rondani

شته معمولی گندم

شته معمولی گندم Schizaphis graminum Rondani Syn :Toxoptera graminum Rondani نام انگلیسی : Spring green aphid (Hom.Aphididae) شکل شناسی حشره ماده بی بال شته معمولی گندم به رنگ سبز یا متمایل به زرد بوده و در سطح پشتی شکم دارای نوار سبز تیره با چشمهای […]
error: عدم امکان کپی مطالب