شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات چغندر بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات چغندر

بید کلم plutella xylostella

مقدمه : خانواده چليپاييان (Brassicaceae) داراي 10 قبيله ،350 جنس و حدود 4000گونه است كه عموماً  نباتات علفي هستند. مهمترين نباتات اين خانواده عبارتند از انواع كلم (پيچ، ‌بروكسل، قمري، براوكاس) شلغم ، كلزا، ازمك ، تره تيزك ، تربچه نقلي ، ترب سياه ، خردل‌هاي سفيد و سياه ، قدومه ، منداب و انواع شب بو كه همگي داراي…

error: عدم امکان کپی مطالب