شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات و بیماریهای چغندرقند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات و بیماریهای چغندرقند

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) مقدمه ویروس موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) اولین بار از فرانسه گـزارش شـد. در ایران نیز در سال 1342، از مزارع چغندرکاری کرج، اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شد. ویروس توسط شته ها  به ویژه شته سبز هلو و به صورت ناپایا منتقل میشود. علـفهـای هـرز مختلـف از جمله شیرتیغک به عنوان…

کرم برگخوار (کارادرینا) spodoptera exigua

کرم برگخوار کارادرینا  (Spodoptera exigua (Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) کرم برگخوار کارادرینا در ایران اولین بار توسط افشار گزارش شده است . این آفت دارای اسامی مختلف شامل رهه - لهه - راهو - منجه - کوخ و قورت میباشد. دامنه میزبانی لارو این آفت بسیار پلی فاژ بوده و اکثر گیاهان زراعی و علفهای هرز را مورد حمله و تغذیه…

  • خانه
  • آفات و بیماریهای چغندرقند
error: عدم امکان کپی مطالب