شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات مهم چغندر قند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات مهم چغندر قند

کاربرد BT برای کنترل طوقه بر چغندرقند

کاربرد BT برای کنترل طوقه بر چغندرقند   مقدمه چغندرقند از محصولات زراعی و صنعتی مهم کشور بوده و سطح زیر کشت آن حدود 96350 هکتار با میزان تولید 4069845 تن و متوسط عملکرد 42240 کیلوگرم در هکتار، برآورد شده است. طوق بر ها می توانند عواملی مخرب برای گیاهچه چغندرقند محسوب شوند . با توجه به کندی استقرار گیاهچه…

error: عدم امکان کپی مطالب