شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات درختان میوه هستع دار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات درختان میوه هستع دار

کنه گالی بادام

کنه گالی بادام aceria eriophyes = aceria aphloeocoptes nal Aceria (Eriophyes) Guerreronis Eriophes phloecoptes (Nal.) (Acari:Eriophyidae)   کنه گالی بادام ( کنه جوانه بادام ) روی انواع درختان بادام و آلو فعالیت میکند، به جوانه های در حـال رشـد حمله کرده و با تغذیه از زیر پوست، از تبدیل آن ها به برگ و میوه جلوگیری مـی کنـد که در…

  • خانه
  • آفات درختان میوه هستع دار
error: عدم امکان کپی مطالب