شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات خرما

موریانه خرما

موریانه خرما Microcerotermes diversus Silvestri  (Isoptera: Termitidae) این حشره در تمام مناطق خرماخیز کشور پراکنده اسـت و بـه ریـشه، تنـه، سـاقه، دمبرگ ها و خوشه های خرما آسیب میرساند. درختان ضعیف خرما بیشتر مورد حملـه آن قرارمیگیرند. این آفت ابتدا تنه و ساقه را سوراخ کرده و سپس راهروهایی در جهت درازا و پهنای ساقه و تنه ساخته و به…

کنه گرد آلود خرما

کنه گرد آلود خرما ( کنه تار عنکبوتی خرما ، کنه آرد آلود خرما ) Oligonychus afrasiaticus   Paratetranychus afrasiaticus = (Tetranychidae) کنه گرد آلود خرما ( کنه تار عنکبوتی خرما ، کنه آرد آلود خرما ) به درختان خرما خسارت قابل توجهی وارد میکنـد . درتمـام مناطق خرماخیز جنوب فعالیت داشته و روی انواع واریته هـای مختلـف خرمـا زنـدگی…

سرخرطومی حنایی خرما

سرخرطومی حنایی خرما (  سوسک حنایی خرما  ) Rhynchophorus ferrugineus Oliv (Col., Curculionidae)     مشخصات شش گونه سرخرطومی به عنوان آفت خرما در جهان شناسایی شـده انـد کـه دوگونـه بیش از بقیه از اهمیت اقتصادی برخوردارند. سرخرطومی حنایی خرمـا فعـلا در ایـران در بخش مرکزی سراوان و روستاهای مجاور فعالیت دارد. این آفت در سالهـای اخیـر وارد کشور گردیده…

زنجرک خرما و بررسی راهکارهای کنترل آن

بررسی راهکارهای کنترل زنجرک خرما مقدمه خرما یکی از محصولات مهم باغی است که دارای سابقه کشت طولانی در ایران و جهان می باشد. خرما از دیرباز مورد توجه انسان بوده بطوری که در ادیان و کتاب مقدس از آن بعنوان درخت زندگی نام برده شده است. کشور ایران با سطحی بالغ بر ۲۳۰ هزار هکتار و تولیدی حدود هشتصد…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها