شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات آلوچه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات آلوچه

لیسه درختان میوه هسته دار

  Hyponomeuta (Yponomeuta) padellus (Lep.Hyponomeutidae) L مشخصات این گونه اگر چه از نظر شکل شناسی شباهت زیادی بـه لیـسه سـیب دارد، ولـی همیشه روی درختان میوه هسته دار فعالیت میکند . در شفیره های ایـن دو گونه اختلاف اندکی به چشم میخورد. در این گونه شش عدد خار در انتهای شکم قرار گرفته و دو خار میانی دارای پایه میباشند،…

error: عدم امکان کپی مطالب