شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآشنایی با سن گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آشنایی با سن گندم

سن گندم (Eurygaster integryceps put)

سن گندم (Eurygaster integryceps put) خطرناکترین آفت مزارع گندم مقدمه گندم به عنوان غذای اصلی جوامع بشری و محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار میباشد (زرنگار ۱۳۷۴). این گیاه در شرایط متفاوت آب و هوایی و در خاکهای مختلف قادر به رشد و نمو است. بنابراین تمام سرزمین پهناور ایران با اقلیمهای متنوع خود کم و بیش عرضه کشت گندم…

error: عدم امکان کپی مطالب