شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآشنائی با آفات و حشرات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آشنائی با آفات و حشرات

سفیده رگ سیاه

Aporia crataegi L (Lep. Pieridae) مشخصات عرض حشره با بالهای باز در مادهها 58 تا 66 میلی متر و در نرها 47 تا 52 میلـی متراست. بالهای جلویی و عقبی سفید و رگبالها سـیاه بـوده و شـاخک هـا سـنجاقی بهرنگ سیاه میباشند (شکل 38ـ.(4 در نرها آخرین مفصل شاخک ها و در مادهها چهار مفصل آخری سفید است. تخم گلابی…

  • خانه
  • آشنائی با آفات و حشرات
error: عدم امکان کپی مطالب