شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآبیاری زیر سطحی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آبیاری زیر سطحی

آبیاری زیر سطحی تراوا

آبیاری زیر سطحی تراوا مقدمه آب عامل عمده در تولید محصولات کشاورزی ، تامین مواد غذایی ، اکولوژی و محیط زیست سالم محسوب می شود. منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای دست در گریبان است : کمبود آب عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز فقدان آگاهی در تصمیم…

error: عدم امکان کپی مطالب