شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآبدزدک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آبدزدک

آبدزدک و روشهای کنترل و مبارزه با آن

آبدزدک و روشهای کنترل و مبارزه با آبدردک معرفی آفت آبدزدک لاروهای آبدزدک از شاخ و برگ اندامهای هوایی بوته برنج تغذیه می کند و آنرا کاملاً از بین می برد. لاروهای سن یک فقط از پارانشیم برگها به خصوص بین رگبرگها تغذیه می نمایند ولی در سنین بعدی تمام برگ را خورده و فقط قسمتهای سخت آنرا باقی می…

error: عدم امکان کپی مطالب