2016-09-30

شانکر بوتریوسفریایی

بیماری شانکر بوتریوسفریایی درختان سیب و روشهای کنترل آن   استان آذربایجان غربی با داشتن نزدیک به 50 هزار هکتار از باغات سیب به عنوان بزرگترین تولید کننده سیب درختی از جایگاه ممتازی در تولید محصولات باغی کشور برخوردار میباشد. بررسی و مطالعه عوامل محدود […]
2015-12-02

تأثیر پاتوژن بر فتوسنتز، انتقال آب ومواد غذایی وتنفس در گیاه میزبان (فسمت دوم)

اختلال در انتقال مواد غذایی آلی از طریق آوند آبکشی مواد غذایی آلی که در سلول های برگ از طریق فتوسنتز ساخته می شوند، از راه مجاری« پلاسمودسما» به سلول های آوند آبکشی مجاور منتقل می گردند. از آنجا مواد در لوله های آبکشی به […]
2015-12-01

تأثیر پاتوژن بر فتوسنتز، انتقال آب ومواد غذایی وتنفس در گیاه میزبان (فسمت اول)

اثربر فتوسنتز فتوسنتز یکی از فرآیندهای حیاتی گیاهان است که غذا و انرژی مورد نیاز گیاهان و سایر موجودات زنده را تأمین می‌کند. دراین فرآیند گاز کربنيک هوا و آب خاک در کلروپلاست با کمک انرژي نوراني با هم ترکيب و گلوکز واکسيژن توليد مي […]
error: عدم امکان کپی مطالب