طراحی و اجرای روشهای مدرن آبیاری

طراحی و اجرای روشهای مدرن آبیاری

کمبود منابع آبی و بحران خشکسالی دو عامل محدود کننده شدید کشاورزی به خصوص در ایران که با هر دوی این عوامل دست به گریبان است ، می باشند . از طرف دیگر روشهای آبیاری سنتی نیز که امروزه در کشور شاهد آن هستیم نیز مزید برعلت شده و نیاز به روشهای مدرن ابیاری را هر چه بیشتر نمایان میسازد . لذا شرکت در پی حل و مبارزه با این مشکل اقدام به راه اندازی سیستم های نوین آبیاری نظیره آبیاری بارانی و قطره ای در سطوح کوچک و بزرگ برای کشاورزان نموده است و کیفیت و قیمت مناسب تمام شده را به عنوان دو عامل اصلی برای جلب کشاورزان و باغداران به سمت استفاده از این سیستم ها در نظر گرفته است تا بمانند همیشه رضایت و احترام به مشتری را نه در حرف بلکه در عمل به اثبات برساند .

نوشته های اخیر

 • نرم افزار زراعت برنج

  نرم افزار زراعت برنج

 • نرم افزار آفات و بیماریهای گردو

  نرم افزار آفات و بیماریهای گردو

 • احداث دامداری و مرغداری

  احداث دامداری و مرغداری

 • نگارش طرح توجیهی

  نگارش طرح توجیهی

error: عدم امکان کپی مطالب