گلخانه
احداث گلخانه
2016-10-10
راهنمای سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی
2016-10-10
احداث استخر های پرورش ماهی

شیلات از گذشته های بسیار دور یکی از مهمترین مشاغل بشری جهت تغذیه انسانها به شمار میرفته به گونه ای که هر ساله هزاران تن ماهی جهت مصرف بشر پرورش داده شده یا صید میشود. از آنجا که منابع صید ماهی محدود میباشد ، نیاز به پرورش ماهیان با توجه به خواص بیشمار مصرف ماهی ، به عنوان یک اصل ضروری اهمیت ویژه ای می یابد . اما نکته ای که در این مورد بسیار حایز اهمیت میباشد و قبل از اقدام باید به آن توجه داشت مطالعه و مشورت با متخصصین در این زمینه می باشد تا از بیهوده تلف شدن سرمایه و نتایج و پیامدهای آن در امان بوده و سوددهی مطلوبی داشته باشید . از آنجا که ساخت استخرهای پرورش ماهی کاری تخصصی میباشد شرکت آمادگی آن را دارد تا در این زمینه کمک و یاری ده شما عزیزان باشد و با کمترین هزینه به ساخت استخرهای شما ( هم استخرسیمانی ، هم پلی پوشش ) اقدام نماید .

error: عدم امکان کپی مطالب