2017-01-19
بیماری بادزدگی سیب زمینی

بیماری بادزدگی سیب زمینی

بیماری بادزدگی سیب زمینی Phytophthora infestans  Late Blight بیماری بادزدگی سیب زمینی مشهورترين و احتمالاً مهمترين بيماري سیب زمینی در جهان است. بيمارگر قارچ  Phytophthora infestans ميباشد كه گونه تيپ جنس Phytophthora ،يكي از مهمترين جنسها در  اووميست ها ميباشد. بادزدگي در تمام مناطقي كه […]
2017-01-16
نماتد طلایی سیب زمینی

نماتد طلایی سیب زمینی

نماتد طلایی سیب زمینی ( نماتد سیست سیب زمینی ) مقدمه نماتد طلایی سیب زمینی که در ایران قبلا وجود نداشته اسـت، بـراي اولـین بـار در کشور در سال 1387 در شهرستان بهار استان همدان در جمعیت بالا و در سـطح نسـبتاً وسیعی مشاهده شد.نماتدهاي […]
2017-01-14
کپک خاکستری سیب زمینی

کپک خاکستری سیب زمینی

کپک خاکستری سیب زمینی  Gray Mold   كپك خاكستري سیب زمینی ناشي از  Botrytis cinerea يكي از بيماري هاي سيب زميني و بسياري از سبزيجات ديگر و گياهان زينتي در آمريكاي شمالي و ساير مناطق جهان است. به طور كلي، اين بيماري داراي اهميت اقتصادي […]
2017-01-12
Alternaria solani

بلایت زودرس سیب زمینی

 بلایت زودرس سیب زمینی Blight Early   بلایت زودرس سیب زمینی ( Alternaria solani ) ابتدا در سال 1893 گزارش شده است اما فاز پوسيدگي غده تا سال  1925 شناسايي نشده بود . زخمهاي روي شاخ و برگ مرتبط با بلايت زودرس باعث كاهش سطح برگ […]
2017-01-11
Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla Mg (Dip.Chloropidae)   شکل شناسی   حشره کامل مگس گندم  1.3 – 2.4 میلیمتر طول دارد.سر و تمام ضمائم آن و تمام سینه متمایل به سیاه است.شکم در  یک سوم ابتدائی قهوه ای مایل به زرد و در دوسوم انتهائی تیره […]
2017-01-11
Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix Wheat Stem Maggot (Dip.Chloropidae)   لارو این مگس پس از رشد کامل 8ـ6 میلیمتر طول دارد و هر دو انتهای بدنش باریک و رنگ آن سبز روشن است. حشره کامل به رنگ تیره است. روی سطح فوقانی سر مگس نقشی […]
2017-01-10
پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea

پروانه خوشه خوار گندم

پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea F Parastichtis basilinea F نام انگلیسی Rustic shoulder,Knot moth,Wheat cutworm (Lep. Noctuidae)     شکل شناسی طول پروانه خوشه خوار گندم ( Hadena basilinea )  40 – 45 میلی متر و رنگ آنمعمولا زرد خاکستری میباشد . بالهای رویی دارای […]
2017-01-09
Cephus pygmeus L

زنبور ساقه خوار گندم

زنبور ساقه خوار گندم Cephus pygmeus L. نام انگلیسی : European wheat stem sawfly (Hym. Cephidae) شکل شناسی حشره کامل زنبور ساقه خوار گندم جثه ای کوچک و باریک به طول 8 – 12 میلیمتر دارد. رنگ عمومی بدن سیاه براق بوده  به استثنای لبه […]
2017-01-09
Porphyrophora tritici Bodenhimer

شپشک ریشه گندم

شپشک ریشه گندم Porphyrophora tritici Bodenhimer Syn. Margaroides tritici (Hom. Margarodidae ) شکل شناسی Porphyrophora tritici شکل بدن حشره ماده کامل شپشک ریشه گندم ، بیضی شکل و نسبتا مسطح و به رنگ قرمز ارغوانی تیره می باشد. اندازه متوسط آن 3.09 * 4.96   میلیمتر […]
2017-01-06
Haplothrips tritici

تریپس گندم Haplothrips tritici

تریپس گندم Haplothrips tritici نام انگلیسی : Wheat thrips ( Thysanoptera , phalaeothripidae )     تریپس گندم یکی از آفات مهم مکنده در بسیاری از نقاط کشور اسـت. در فـصل بهـار حشرات ریز قرمز رنگی لابلای دانه های سبز خوشه گندم دیده می شوند […]
error: عدم امکان کپی مطالب