2014-08-30

فلورسانس کلروفیل و کاربرد آن

این مقاله که کاری از دکتر افشین سلطانی می باشد در 13 صفحه و با موضوعاته : انتقال الکترون و واکنشهای نوری فتوسنتز کنیتیک فلورسانس کلروفیل تغییرات سریع فلورسانس کلروفیل تغییرات کند فلورسانس کلروفیل آنالیز کاهش فلورسانس سنجش فلورسانس کلروفیل کاربرد فلورسانس کلروفیل در تحقیقات […]
2011-11-29

مرفولوژی سلولهای گیاهی

سلول گياهي : پژوهش دربارة سلول و بافتهاي گياهي از سال 1665 توسط رابرت هوك، فيزيكدان انگليسي آغاز شد. هوك با مشاهدة بافت چوب پنبه‌اي و حفره‌هاي ميان تهي آن كلمه سلول را براي واحدهاي تشكيل دهندة اين بافت به كار برد. مطابق نظريه‌اي: سلول […]
2011-11-29

مرفولوژی بافتهای گیاهی -قسمت دوم

محافظ : جهت محافظت از اندامهاي گياهي در قشر خارجي گياه تشكيل مي شود و بردونوع است: 1- اپيدرم : بافت محافظي كه اندامهاي گياه را دررشد نخستين مي پوشاند. 2- پريدرم : پوشش اندامها را در ساختمان پسين تشكيل مي دهد . اپيدرم ( […]
2011-11-29

مرفولوژی بافتهای گیاهی -قسمت اول

بافتها گروهی از سلولها هستند که خاستگاه یکسان دارند. انواع گوناگون از بافتها ریشه‌ها ، ساقه‌ها و برگها را بوجود می‌آورند. در پیکر همه گیاهان دو نوع بافت وجود دارد. بافتهای مریستمی و بافتهای بالغ. بافتهای مریستمی بافتهایی هستند که از سلولهای تمایز نیافته تشکیل […]
2011-11-29

گیاهشناسی (مرفولوژی ساقه ریشه گل میوه برگ) -قسمت دوم

ساختمان برگ و انواع آن: برگ يكي از اندام هاي بسيار مهم در گياهان است برگ به دليل فعاليت در امر فتوسنتز و شناسايي گياهان اهميت بسزايي دارد . برگ ها از اعضاي جانبي ساقه ها هستند و در محل گره ها قرار گرفته اند […]
2011-11-29

گیاهشناسی (مرفولوژی ساقه ریشه گل میوه برگ) -قسمت اول

ساختار اوليه و ثانويه ريشه: در ريشه و ساقه نهاندانگان دو لپه اي دو نوع ساختار وجود دارد.ساختار نخستين،ساختماني است كه در ابتدا در ريشه و ساقه وجود دارد و ساختار پسين،ساختاري است كه در نتيجه رشد قطري ساقه و يا ريشه در اين اندامها […]
2011-10-10

انواع ساقه

مبحث ساقه مقدمه You must be logged in to view the hidden contents.
error: عدم امکان کپی مطالب