شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدزراعت بایگانی - صفحه 4 از 12 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: زراعت

تهیه زمین و کاشت پاییزه گندم

دستورالعمل فنی تهیه زمین و کاشت پاییزه گندم (با تأکید بر اجرای روش های خاک ورزی حفاظتی) مقدمه: روش های نوین خاک ورزی، مناسب با شرایط اقلیمی کشور به عبارت دیگر خاک ورزی حفاظتی اعم از کم خاک ورزی و بی خاک ورزی در حفظ رطوبت خاک، بهبود مواد آلی خاک تا ۳۰ درصد، کاهش مصرف انرژی و هزینه به…

عدم تعادل عناصر غذایی در سیب زمینی

علایم کمبود مواد غذایی در سیب زمینی عدم تعادل عناصر غذایی در سیب زمینی Imbalances Nutrient دستیابی به عملکرد بالای سیب زمینی نیازمند وجود متعادل تمام عناصر ضروری رشد گیاه از قبیل کربن ( C ) ، هیدروژن (H ) ، اکسیژن (O ) ،نیتروژن (N ) ، فسفر ( P ) ، پتاسیم ( K ) ، کلسیم (…

البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی

دستورالعمل کاشت،داشت و برداشت البرز ۱ رقم جدید شبدر لاکی   مقدمه شبدر لاکی (clover Crimson (گیاهی یکساله ، دگرگشن و دارای فرم ایستاده است کـه بیشـترین  رشدش در اوایل بهار می باشد. نام علمـی آن.L incarnatum Trifolium و از خـانواده لگومینـوز ، بومی جنوب غربی آسیای صغیر تا نواحی اروپا است . در حال حاضربه عنوان کود سبز و…

کاشت طالبی در گلخانه

گلخانه طالبی   طالبی گیاه فصل گرم هست و به آب و هواى شبیه به خیار و شرایط دمایی نور و رطوبت یکسانی نسبت به خیار احتیاج داره. برای کاشت اون نکات زیر را رعایت کنید. •    بستر سازى خانواده کدوئیان به خاک های حاصلخیز دارای زهکش مواد الی بالا و ظرفیت نگه دارى متوسط احتیاج دارند. بنابراین برای اماده…

حنا و خواص آن

حنا یکی از گیاهان صنعتی مفید است که در طب و صنایع رنگرزی مورد استفاده قرار می ً گیرد و عمدتا در مناطق گرم کشت و کار میشود. حنا یکی از محصولات مهم صادراتی ایران بوده و خواص درمانی و صنعتی فراوان دارد، دارای مقدار کمی قند، رزینهای مختلف، اسانس تانن و ماده رنگی بنام لاوسون میباشد. بخشهای مختلف بوته…

مدیریت تولید گندم در شرایط شور

مدیریت به زراعی تولید گندم در شرایط شور پیشگفتار گندم یکی از سازگارترین غلات است که در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد و نمو میکند. این گیاه در هر زمان در نقطه ای از کره زمین کاشـت و در همـان زمان در نقطه دیگر برداشت میگردد. بدون شک به دلیل وجود تنشهـای محیطـی، میـزان عملکرد گندم…

کاشت ، داشت و برداشت زعفران

مقدمه زعفران از گیاهان بومی فلات ایران است. کشت این گیاه از گذشته دور در بسیاری از مناطق مرکزی ایران متداول بوده است؛ به طوری که در اوایل ظهور اسلام نثار کردن درهم و زعفران در ایران و بخصوص در شهر قم رواج داشته است. از نوشته کتاب تاریخ قم ( ص ۱۲۱ ) معلوم می شود که در اکثر…

ضرورت کشت بدون شخم در زراعت دیم

ضرورت جایگزینی زراعت بدون شخم (بی خاک ورزی) با روش خاک ورزی مرسوم پیش گفتار خاک یکی از اجزاء مهم منابع پایه و بستر اصلی کشت گیاه محسوب می گردد. در طی سال های اخیـر، علـی رغـم دسـتیابی انسـان بـه فناوری های جدید، متاسفانه آثار سوء پیشرفت، با بروز اختلالاتـی در شرایط تعادلی منابع پایه، بویژه خـاک و آب همـراه…

آشنایی با اصول فنی داشت گندم

مقدمه گندم گیاهی است یک ساله و تک لپه از خانواده گندمیان که بیشترین سطح زیرکشت را در سطح ایران و جهان به خود اختصاص داده است. در اصل گندم یکی از منابع مهم تأمین کننده غذای بشر محسوب می شود. بدیهی است که با افزایش جمعیت دنیا نیاز به مواد غذایی بیشتر می شود؛ از طرفی افزایش سطح زیر…

میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند

مقدمه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قـرار دارد و خـاک هـای ایـن منـاطق از لحـاظ نیتروژن فقیر است. از طرفی عمده مناطق چغندرکاری کشور در ایـن منـاطق قـرار دارد. بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند، نیتروژن از مهـمتـرین عناصری است که باید به صورت کود به زمین اضافه شـود. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق،…

error: عدم امکان کپی مطالب